Insamlingskontroll

Insamlingskontroll

Vaccine Forward är en ideell förening, registrerad hos det svenska Skatteverket och associerad medlem i Giva Sverige, som är en branschorganisation för tryggt givande. Medlemmar i Giva Sverige följer riktlinjer för etisk, professionell och transparent styrning av ideella organisationer.

Läs mer hur Giva Sverige jobbar här.

Varje månad kommer insamlade medel att överföras till GAVI COVAX AMC. Varje kvartal uppdatera de hur mycket donationer som kommit in från Vaccine Forward, stiftelser och länder. Då kommer det att finnas en länk till det här.

Jens Edlund, auktoriserad revisor, VD och grundare Edlund & Partners är Vaccine Forwards revisor.

Saldo Redovisning ansvarar för bokföringen.

Hela vår insamlingspolicy hittar du här.