Integrity policy Netherlands

Integriteitsbeleid

Persoonlijke integriteit

Persoonlijke integriteit is belangrijk voor ons en wij zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die onze donoren, leden, partners, leveranciers, werknemers en anderen aan ons verstrekken. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens verwerken, opslaan en behandelen.

Op wie is dit integriteitsbeleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op donoren, leden, leveranciers, deelnemers aan evenementen of trainingen, adviseurs, partners en bezoekers. Het is ook van toepassing op het gebruik van onze diensten.

Persoonsgegevens zijn gegevens die individueel of in combinatie met andere diensten worden gebruikt om een fysiek levend persoon te identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om naam, adres, e‐mailadres, foto of een telefoonnummer.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Ons belangrijkste doel met de persoonsgegevens die wij verzamelen is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij ten aanzien van onze leden hebben, maar wij verzamelen ook gegevens van jou, die op dit moment geen relatie met ons heeft, maar die bijvoorbeeld deelneemt aan een evenement of om een andere reden ons bezoekt. Als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens is Vaccine Forward er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een veilige manier en in overeenstemming met de geldende wetgeving worden verwerkt.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens door een combinatie van technische en organisatorische oplossingen. Op alle computers en telefoons waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, zijn toegangssystemen verplicht. De persoonsgegevens die op papier in mappen en dergelijke staan, worden in afgesloten ruimten bewaard.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van donoren, leden, leveranciers, deelnemers aan evenementen of opleidingen, adviseurs, partners en bezoekers. De verzameling vindt plaats wanneer je zelf actief je gegevens verstrekt op onze website, via e‐mail of social media. Verzameling kan ook plaatsvinden wanneer je een evenement of training bezoekt of ons op een andere manier bezoekt. Wanneer je ervoor kiest om je persoonlijke informatie met ons te delen, willen wij je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke informatie.

Voorbeelden van taken die wij verwerken

Het kan gaan om naam, e‐mailadres, telefoonnummer, postadres of andere gegevens die je hebt verstrekt en die voor ons noodzakelijk zijn om onze verplichtingen ten aanzien van jou te kunnen nakomen.

Dit is waar wij jouw informatie voor gebruiken

Wij hebben het recht om de persoonsgegevens te verwerken die wij nodig hebben om aan onze verplichting tegenover jou te voldoen. Het kan ook zijn dat je ons toestemming heeft gegeven om je gegevens te verwerken. Het kan ook zijn dat wij je gegevens moeten verwerken vanwege eisen in wet‐ of regelgeving. In sommige gevallen hebben wij je toestemming nodig om je gegevens te verwerken. In deze gevallen zal je duidelijke en ondubbelzinnige informatie ontvangen over waar je precies mee instemt.

Wij kunnen je informatie onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: Voor een goede dienstverlening en als antwoord op vragen, die je ons gesteld hebt. Bij deelname aan evenementen en trainingen je eveneens te voorzien van relevante informatie, mailings in de vorm van nieuwsbrieven, ledeninformatie, uitnodigingen voor evenementen of trainingen.

Dit is wie je persoonlijke gegevens kan zien

Je persoonsgegevens worden gebruikt door ons en, indien van toepassing, de bedrijven die voor ons optreden als persoonlijke gegevensassistenten. Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van wet‐ of regelgeving of een overheidsbesluit, of om onze rechten of de rechten van derden te beschermen. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit doorgeven, verkopen of uitwisselen aan derden voor marketingdoeleinden. Gegevens worden alleen aan derden (bedrijven) doorgegeven als dat nodig is om een dienst te verlenen.

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Wij verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens met verschillende doeleinden en rechtsgrondslagen. Daarom verschillen de opslagtijden afhankelijk van het doel waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken.

Uw rechten

Als geregistreerde bij ons, heb je de volgende rechten: Je hebt het recht om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens over jou zijn verzameld. Je hebt het recht om een correctie te vragen als wij onjuiste informatie over jou hebben geregistreerd. Je hebt het recht om onder de volgende voorwaarden uit onze systemen te worden verwijderd: de informatie is niet langer nodig voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk was bedoeld. Indien de informatie met jouw toestemming is opgeslagen, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het recht op verwijdering is niet van toepassing als wij op grond van de wet (bijvoorbeeld boekhoudkundige wetten) verplicht zijn de informatie te bewaren.

Wil je meer weten?

Als je vragen hebt over de behandeling van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, kan je contact met ons opnemen via e‐mail info@vaccinforward.org. Schrijf ons graag in het Engels.