Our story Netherlands

Ons verhaal

Wanneer je je Covid‐19‐prik krijgt, zou het geweldig zijn als je met een tik op de telefoon een vaccinatie zou kunnen doneren aan een minderbedeelde elders in de wereld!

Stel dat men de beste digitale betaalplatformen, sociale mediacampagnes en gewone posters zou gebruiken, zou het dan mogelijk zijn om een wereldwijde “betaal het vaccin vooruit” beweging op gang te brengen?

Aangezien het nodig is dat iedereen wordt ingeënt tegen Covid‐19, heeft de wereld een initiatief als Vaccine Forward nodig.

Jaren geleden werkte Elisabeth Thand Ringqvist voor de Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) aan het lanceringsplan voor hun Pneumokokken AMC‐programma voor economieën met een laag en gemiddeld inkomen. Toen ze hier aan terugdacht, realiseerde ze zich dat de problemen die het team toen had proberen op te lossen voor andere vaccins, waarschijnlijk nog steeds het Covid‐19‐vaccinatieprogramma teisterden. Zonder de financiering om iedereen te vaccineren ‐ ook mensen in zeer arme landen ‐ zullen miljarden mensen moeten verder leven met beperkingen en stagnerende economieën. Het virus zou zich ook kunnen blijven verspreiden, en zelfs muteren in steeds dodelijker varianten.

Het kille Nieuwjaarsweekend bracht ze door met het onderzoek hiervan, en ze ontdekte dat er eigenlijk helemaal niet zo veel initiatieven waren om geld in te zamelen voor Covid‐19‐vaccins ‐ en dat de initiatieven die ze vond voornamelijk gericht waren op grote donoren. Ze zag dat deze programma’s steevast de onaangeboorde financiële kracht van het publiek over het hoofd zagen om de pandemie een halt toe te roepen.

Elisabeth overlegde met vrienden uit verschillende vakgebieden om de mogelijkheden te evalueren. Zij kwamen tot de conclusie dat de beste aanpak zou zijn om een nieuwe non‐profitorganisatie voor dit doel te financieren en deze te structureren als een startup. Een week later had Elisabeth 20 mensen verzameld, waaronder professionals en studenten op het gebied van design, reclame, campagnemanagement, onderwijs, wetenschap en full stack development. Ondanks nachten en weekends werken, bovenop het gewone werk en de zorg voor het gezin, had iedereen een grote glimlach op het gezicht, omdat ze de positieve energie voelden van deel uit te maken van een groep die in staat was een groot probleem op te lossen uit de echte wereld.

45 dagen later zag Vaccine Forward het levenslicht. Hello World!