Where will the money go Netherlands

Waar gaat het geld naartoe?

Alle fondsen die via Vaccine Forward worden ingezameld, gaan rechtstreeks naar COVAX AMC, dat onder toezicht staat van de Wereldwijde Alliantie voor Vaccins en Immunisatie (Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)). GAVI heeft jarenlange ervaring met verschillende innovatieve programma’s voor het financieren van immunisatieprojecten, waarvan het Accelerated Market Commitment (AMC) concept er één is. COVAX AMC is het financieringsinitiatief dat GAVI en haar partners speciaal hebben opgezet om Covid‐19 te helpen bestrijden. Landen met lage en middeninkomens kunnen COVAX AMC financiering aanvragen om vaccinaties te verstrekken die zij zich anders niet zouden kunnen veroorloven.

GAVI is een internationale organisatie die spelers in de publieke en private sector verenigt met een gezamenlijk doel om gelijke toegang tot nieuwe en onderbenutte vaccins te creëren voor kinderen in de armste landen ter wereld. GAVI houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met vaccins en immunisatie en heeft geholpen meer dan 822 miljoen kinderen in de armste landen ter wereld te vaccineren. Op basis van deze ervaring heeft GAVI een voortrekkersrol op zich genomen, zowel bij de taak om de ontwikkeling en aanschaf van vaccins gezamenlijk te coördineren (via de COVAX‐faciliteit), als bij de taak om de 92 armste en armste economieën ter wereld te helpen bij de financiering van vaccinaties (via het COVAX‐AMC).

Vaccine Forward wil de wereld tegen 2021 tegen Covid‐19 beschermen en streeft er samen met donorlanden en stichtingen naar om de vereiste 2 miljard dollar bijeen te brengen.

Meer over COVAX AMC, GAVI en WHO

Een einde maken aan de Covid‐19 pandemie: Wie doet wat?

Om je wegwijs te maken in de alfabetische soep van acroniemen die met internationale organisaties en samenwerkingsverbanden wordt geassocieerd, hebben wij een spoedcursus samengesteld om je op de hoogte te brengen van de belangrijkste spelers.

Laten we beginnen met misschien wel de meest bekende van deze groepen, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO is bekend als verstrekker van Covid‐19‐aanbevelingen, maar leidt ook een Covid‐19 responseproject, genaamd het ‘Access to Covid‐19 Tools (ACT) Accelerator’ (versneller van toegang tot Covid‐19 Instrumenten). De WHO werkt samen met het Internationale Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), de Wereldbank, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), de Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), de Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) en vele anderen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft, zoals elke goede projectleider, de verschillende taken in verschillende subgroepen verdeeld. Sommige hebben als taak om ervoor te zorgen dat de tests werken; andere om de ontwikkeling van behandelingen te vergemakkelijken; en weer andere om ervoor te zorgen dat vaccins in gelijke mate toegankelijk zullen zijn om mensen over de hele wereld te beschermen. Deze laatste projectgroep staat bekend als COVAX en wordt gezamenlijk geleid door de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en de Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).

Om dit te bereiken, zijn er twee hoofdplatformen. Ten eerste is er de COVAX-faciliteit die tot taak heeft te zorgen voor een pluraliteit van verschillende kandidaten voor het vaccin. Zij werken ook aan een snel, doeltreffend en ordelijk proces voor de verdeling van de doses van de vaccins. Geleid door een kader voor toewijzingen dat door de WHO wordt ontwikkeld, zal de COVAX-faciliteit deze doses vervolgens op billijke wijze verdelen om de groepen met het grootste risico in alle deelnemende landen te helpen beschermen.

Tegelijkertijd werkt COVAX AMC aan het veiligstellen van financiering, zodat landen die niet de middelen hebben om vaccins te betalen, deze toch kunnen verstrekken aan degenen die ze nodig hebben.

GAVI werkt samen met UNICEF en de WHO om ervoor te zorgen dat de infrastructuur en de technische ondersteuning aanwezig zullen zijn om de Covid‐19‐vaccins veilig te kunnen leveren aan iedereen die ze nodig heeft.