Om oss

Om Vaccine Forward

Vaccine Forward är en ideell insamlingsorganisation för inköp och distribution av Covid-19 vaccin till världens 92 fattigaste ekonomier till förmån för GAVI COVAX AMC. 

Vaccine Forward är registrerad hos Skatteverket och associerad medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Vaccine Forward har samarbeten med bla SAS EuroBonus, Coop Poängshop, Kry, Doktor 24 och Lavendla

Stadgar & insamlingspolicy

Vaccine Forward stadgar säger att:
”Vaccine Forward är en obunden, ideell förening som ska främja inköp och distribution av Covid-19 vacciner till de länder som COVAX, samarbetsorganisationen för bland andra Världshälsoorganisation (WHO), Vaccinalliansen (GAVI), Koalitionen för pandemisk beredskap (CEPI), FN:s barnfond (UNICEF) definierat är i behov av finansiellt stöd för att kunna vaccinera sin befolkning mot Covid-19.

Föreningen ska bedriva insamling av kontanta medel för ovan angivet syfte, varvid de insamlade medlen i huvudsak ska användas för detta syfte.

Vaccine Forward kan även ta emot donationer avsedda för administration, marknadsföring eller annan verksamhet som syftar till att sprida kunskap om Vaccine Forward och COVAX verksamhet. Det ska då tydligt framgå att detta varit avsikten med donationen.”

Hela stadgan hittar du här.
Insamlingspolicy hittar du här.

Ekonomisk rapportering

På huvudsidan ser du kontinuerligt hur mycket som doneras. Detta kompletteras med månadsrapporter. Här kan du se senaste rapporten.

Varje månad kommer insamlade medel att överföras till GAVI COVAX AMC. Varje kvartal uppdaterar de hur mycket donationer som kommit in från Vaccine Forward, stiftelser och länder. Då kommer det att finnas en länk till det här.

Jens Edlund, auktoriserad revisor, VD och grundare Edlund & Partners är Vaccine Forwards revisor.

Saldo Redovisning ansvarar för bokföringen.

Mer om styrelsen

Elisabeth Thand Ringqvist

Affärsängel, Entreprenör och Styrelseproffs
Har tidigare jobbat som:

  • VD Företagarna Sverige
  • Politiska sakkunnig hos Näringsministern
  • Konsult McKinsey & Co, inriktning på globala non profit organisationer
Kajsa Falasca

Docent Media- och kommunikationsvetenskap
Nuvarande roller:

  • Prefekt för Institutionen för Media- och Kommunikationskunskap
  • Forskar om strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet.
Mattias Johansson

Chef för Public Affairs, Volvo Cars
Tidigare har han bland annat jobba med:

  • Stabschef hos Miljöministern
  • Vice VD, Fores, den gröna liberala tankesmedja
  • Kommunikationschef UNDP, New York och Nairobi

Jens Edlund, Revisor, Grundare Edlund & Partners

LinkedIn