Vart går pengarna

Vart går pengarna?

Alla medel som Vaccine Forward samlar in skickas direkt till COVAX AMC, vilken hanteras av the Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI). GAVI har många års erfarenhet av olika innovativa finansieringsprogram för vaccinationsprojekt. Ett av dessa är Accelerated Market Commitment (AMC) och COVAX AMC är finansieringsinitiativet som GAVI och deras partners har lanserat enkom för att bekämpa Covid-19. Låg- och medelinkomstekonomier kan ansöka om finansiering hos COVAX AMC för att kunna genomföra vaccinationer som de annars inte haft råd att genomföra.

GAVI är en internationell organisation som förenar aktörer från offentlig och privat sektor med ett gemensamt mål om att skapa jämlika förutsättningar för tillgång till nya och underutnyttjade vaccin för barn som lever i världens fattigaste ekonomier. GAVI har jobbat med vaccinationer och immuniseringar i över tjugo år och har hjälpt mer än 822 miljoner barn. Baserat på denna erfarenhet har GAVI tagit en ledande roll både i att samordna utvecklingen och inköpen av vaccin (genom COVAX Facility) och också genom att hjälpa världens 92 låg- och medelinkomst ekonomier att betala för sina vaccinationer (genom COVAX AMC).

Med målet att skydda världen från Covid-19 jobbar Vaccine Forward, tillsammans med givarländer och stiftelser, för att samla in de över 17 miljarder kronor som behövs.

Mer om COVAX AMC, GAVI och WHO

Få slut på Covid-19 pandemin. Vem gör vad?

För att hjälpa dig att hitta i bokstavssoppan av förkortningar som hör ihop med internationella organisationer och samarbete, har vi skapat en lite snabbkurs för att du ska hänga med i att förstå i alla fall de stora aktörerna!

Vi börjar med den mest välkända i denna grupp, Världshälsoorganisationen (WHO). WHO ger råd om hur länder ska hantera Covid-19.

WHO leder också projektet Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator som jobbar med att säkerställa att pandemin går att utplåna. WHO jobbar tillsammans med FN:s Barnfond (UNICEF), Världsbanken, Koalitionen för Innovation inom Epidemisk Beredskap (CEPI), Stiftelsen för Innovativa Nya Diagnosmetoder (FIND), Bill och Melinda Gates Stiftelse (BMGF) och den Globala Alliansen för Vaccinationer och Immunisering (GAVI) samt många fler.

WHO har, som alla goda projektledare, delat upp den stora uppgiften i mindre undergrupper. En jobbar med att säkerställa att testning av misstänkt sjuka och insjuknade fungerar. En annan jobbar med utvecklingen av att nya behandlingar kommer till stånd och en tredje med att vaccin tas fram och blir tillgängliga på ett rättvist sätt i hela världen.

Den sista projektgruppen kallas för COVAX och den ledes av Koalitionen för Innovativa Pandemi Förberedelser (CEPI) och den Globala Alliansen för Vaccin och Immuniseringar (GAVI).

För att lyckas med detta finns det två plattformar. Först, COVAX Facility som har till uppgift att säkerställa en mångfald av olika vaccinkandidater. De jobbar också med att designa en snabb, effektiv och ordnad process för att distribuera dessa vacciner. Genom ett ramverk som WHO har utvecklat kan GAVI jobba med allokeringen av vacciner så att riskgrupperna i dessa länder skyddas först.

Parallellt med COVAX Facility så jobbar COVAX AMC för att säkerställa finansiering till de länder som inte har kapacitet att betala för vaccin. GAVI jobbar också tillsammans med UNICEF och WHO för att säkerställa att infrastruktur och teknisk support är på plats för att säkert kunna distribuera Covid-19 vaccin till de som behöver.